اشتراک گل با بلومیک

با اشتراک هفتگی گل، هر هفته یک داستان جدید از رنگها و بوهای گلها در سازمان و شرکت شما شکل می‌گیرد. گل‌ها نه تنها نماد زیبایی هستند، بلکه احساسات مثبت و انرژی خوبی را به همراه دارند. هر گل یک حکایت دارد و ما اینجا هستیم تا آن حکایت را به سازمان و شرکت شما بیاوریم. با اشتراک گل هفتگی، هر هفته یک داستان جدید از زیبایی را آغاز کنید و محیط کاری شاد و انگیزه‌بخش را ایجاد کنید.

دسته گل کوچک کد BU-03-01-22
گلدان شیشه ای کد JA-07-22
گلدان شیشه ای کد JA-07-30

بخشی از همکاری‌ها

شروع به تایپ کنید برای نوشته‌های که به‌دنبال آن هستید.